Các địa phương nỗ lực nâng vị trí xếp hạng cải cách hành chính - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Các địa phương nỗ lực nâng vị trí xếp hạng cải cách hành chính

18/10/2018

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, những năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý, tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Là huyện trọng điểm công nghiệp của tỉnh, những năm qua, Bình Xuyên đã nỗ lực thực hiện các nội dung trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, huyện đã đổi mới phương thức, hiện đại hóa nền hành chính địa phương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức các xã, thị trấn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Từ vị trí cuối bảng xếp hạng cải cách hành chính các huyện, thành phố năm 2016, Bình Xuyên vươn lên vị trí thứ 4 năm 2017. Đây là tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Đội ngũ cán bộ công chức tại Trung tâm hành chính công huyện Bình Xuyên
đang góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Bà Nguyễn Thị Toán, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Xuyên cho biết: Mục tiêu phấn đấu năm 2018 và những năm tiếp theo, Bình Xuyên sẽ đứng trong tốp đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính các huyện, thành phố. Để thực hiện mục tiêu này, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo với 7 nội dung, nhiệm vụ cụ thể: cải cách thể chế; thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; công tác chỉ đạo điều hành và tuyên truyền cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ cương, tác phong, thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Tại bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã đều có đường dây nóng, hòm thư góp ý; tổ chức, cá nhân có kiến nghị, phản ánh về giải quyết thủ tục hành chính gửi qua hòm thư góp ý hoặc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo, công chức chuyên môn của đơn vị. Các phản ánh, kiến nghị được các cơ quan xử lý kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, huyện bố trí 5 cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và trả kết quả tại trung tâm hành chính công cấp huyện, 5 cán bộ với cấp xã làm việc tại bộ “một cửa’ có năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm công việc cao, có tác phong, thái độ chuẩn mực và khả năng giao tiếp với cá nhân, tổ chức khi đến làm việc. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai hóa các thủ hành chính, quy trình, thời gian, phí, lệ phí, cán bộ, công chức trực của từng lĩnh vực tại bộ phận một cửa các cấp; cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính còn thiếu, các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết nhiệm vụ và thực thi công vụ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được quan tâm chú trọng. 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã có trên  300 cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, công tác văn thư lưu trữ, bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Hiện có trên 90% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý văn bản và hòm thư điện tử công vụ trong công việc; 100% các văn bản được luân chuyển qua phần mềm quản lý văn bản; 100% các bộ phận một cửa trên địa bàn huyện đã thực hiện phần mềm dùng chung của tỉnh.

Bà Toán cho biết thêm, toàn huyện Lập Thạch đang thực hiện trên trên 300 thủ tục hành chính, trong đó cấp huyện 236 thủ tục, cấp xã 100 thủ tục. 9 tháng đầu năm 2018, huyện đã tiếp nhận trên 10.000 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt ở cấp huyện gần 97%, cấp xã là 92%.

 

Tăng dần thứ hạng trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, thành phố theo các năm, thế nhưng bước sang năm 2017, chỉ số cải cách hành chính thành phố Vĩnh Yên từ vị trí thứ 3 năm 2016 tụt xuống vị thứ thứ 8, tổng số điểm 85,75, chỉ đứng trên huyện miền núi Sông Lô 1 bậc trong bảng xếp hạng.

Chia sẻ về những nguyên nhân dẫn đến kết quả tụt bậc chỉ số này trong năm qua, ông Nguyễn Việt Cường, Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Yên cho biết: Trong 8 nội dung của chỉ số cải cách hành chính thì nội dung đổi mới cơ chế tài chính tại cơ quan, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, Vĩnh Yên đều đạt điểm số cao. Tuy nhiên, nội dung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chỉ đạt 17,63/22 điểm do công tác giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cấp, các ngành còn chưa có sự liên kết, phối hợp tốt, nhất là trong lĩnh vực đất đai nên còn tình trạng chậm hạn giải quyết dẫn đến nhiều bức xúc cho người dân.

Quyết tâm bứt phá, không để tiền lệ chỉ số cải cách hành chính nằm cuối bảng xếp hạng các huyện, thành phố, năm 2018, Vĩnh Yên đã tiếp tục đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; kịp thời cập nhật, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, các thủ tục hành chính mới ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông". Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì hiệu quả hoạt động của phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong công việc. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tại Trung tâm hành chính công huyện, bộ phận “một cửa” và “một cửa liên thông” tại các địa phương.

Cũng theo ông Cường, 9 tháng đầu năm 2018, thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy, thành phố Vĩnh Yên đã ban hành quyết định giải thể 2 đơn vị, sáp nhập từ 6 đơn vị đầu mối xuống còn 3 đơn vị và bàn giao Trung tâm dân số – Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Phòng Y tế về Trung tâm y tế thành phố quản lý. Toàn thành phố tiếp nhận và giải quyết trên 20.000 hồ sơ đến giao dịch, trong đó, tại trung tâm hành chính công thành phố, số hồ sơ được giải quyết đúng hạn là 1.268, đạt trên 42%; 1.631 hồ sơ trước hạn, đạt 54,1%; tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn  ở các xã, phường đạt 64,3%, trước hạn đạt gần 36%.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thực hiện công tác cải cách hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện được 1.652 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2; 7 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 1 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm 51 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó sáp nhập 59 đơn vị hành chính thành 28 đơn vị, giải thể 23 đơn vị thuộc các sở ngành và UBND cấp huyện; giảm trên 1.400 biên chế, trong đó cắt giảm 821, tinh giản biên chế 248 người và thôi việc theo nguyện vọng 354 người; 100% công chức cấp tỉnh, huyện làm nhiệm vụ chuyên môn có trình độ đại học trở lên; 100% cán bộ cấp xã có trình độ đạt chuẩn chuyên môn theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 163 cơ quan thực hiện tự chủ, trong đó cấp tỉnh có 36 đơn vị, cấp huyện 127; đã tiến hành kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ ở 70  cơ quan đơn vị, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh...

Để duy trì và tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động liệu lực, hiệu quả; tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh giảm đầu mối, giảm sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, tăng cường cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tích cực rà soát thủ tục hành chính để sửa đổi, bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần, thái độ trách nhiệm của độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa và Trung tâm hành chính công. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: