ĐOÀN UBKT ĐẢNG ỦY SỞ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC LÀM VIỆC VỚI CHI BỘ CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

ĐOÀN UBKT ĐẢNG ỦY SỞ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC LÀM VIỆC VỚI CHI BỘ CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

20/11/2020

    Ngày 12/11/2020 đoàn Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, do đồng chí Phan Thế Huy – Tỉnh Ủy viên, Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UB kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban chi ủy chi bộ Chi cục Giám định xây dựng về việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

    Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí trong Ban Chi ủy, thay mặt Ban Chi ủy đồng chí Nguyễn Công Minh, Bí thư Chi bộ báo cáo với Đoàn về kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chi ủy về việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng…

Đồng chí Phan Thế Huy phát biểu tại buổi làm việc

    Qua buổi kiểm tra và làm việc đối với Ban Chi ủy, Chi bộ Chi cục giám định xây dựng. Đoàn kiểm tra đã đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chi ủy về việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị. Yêu cầu Ban Chi ủy trong thời gian tiếp theo cần phát huy những kết quả đã đạt được và nghiêm túc khắc phục hạn chế tồn tại trong thời gian vừa qua.

    Thay mặt ban Chi ủy, đồng chí Nguyễn Công Minh, Bí thư Chi bộ xin tiếp thu các ý kiến nhận xét mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch, nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đã đề ra.

 

                                                             Chi bộ Chi cục Giám định xây dựng

 

Các tin đã đưa ngày: