Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc đi tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và đầu tư xây dựng Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình tại tỉnh Nghệ An - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc đi tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và đầu tư xây dựng Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình tại tỉnh Nghệ An

15/12/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9195/UBND-TH2 ngày 07/12/2020 về việc đồng ý tổ chức đoàn đi tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và đầu tư xây dựng Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh.

Ngày 12/12/2020, Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Sở Xây dựng - Trưởng đoàn, đến tìm hiểu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý và đầu tư xây dựng Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình tại tỉnh Nghệ An. Thành phần Đoàn gồm: Sở Xây dựng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Đón tiếp Đoàn công tác tại tỉnh Nghệ An có Ban Giám đốc, các Trưởng phòng Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Viện Quy hoạch kiến trúc tỉnh Nghệ An.

(Toàn cảnh buổi làm việc)

Tại buổi làm việc, các Đồng chí đại diện cho các cơ quan, ban ngành của tỉnh Nghệ An đã trao đổi với Đoàn về quá trình xây dựng Nhà làm việc phục vụ hoạt động điều hành và sản xuất chương trình Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chủ trương, tính pháp lý, trình tự thủ tục đầu tư, việc quản lý vận hành sau đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Nhà làm việc phục vụ hoạt động điều hành và sản xuất chương trình Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Trong đó, nhấn mạnh đến việc xây dựng Đề án phát triển Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An ngang tầm Đài Phát thanh - Truyền hình khu vực giai đoạn 2014-2020, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đồng thời, chú trọng đến vai trò của cơ quan tham mưu trong việc đề xuất thực hiện dự án, đặc biệt là vai trò của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong việc xác định nhu cầu, quy mô đầu tư xây dựng phù hợp với định hướng phát triển bền vững, ổn định. Bên cạnh đó, là sự tham gia tích cực của các Sở, ban ngành và UBND tỉnh Nghệ An đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng. 

(Đồng chí Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại Hội nghị)

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Sở Xây dựng cảm ơn Ban giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, đại diện Lãnh đạo một số Sở, ban ngành của tỉnh Nghệ An đã dành thời gian tiếp, làm việc với Đoàn. Đồng chí khẳng định, rất ấn tượng với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An. Những kinh nghiệm của tỉnh Nghệ An chia sẻ hôm nay sẽ là những kinh nghiệm quý để Vĩnh Phúc học tập, tiếp thu, đề xuất triển khai thực hiện Dự án tại địa phương.

Một số hình ảnh tại chuyến đi của Đoàn công tác:

(Thăm Trường quay Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An )

 

Nguyễn Hồng Quân - Phó Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc

Các tin đã đưa ngày: