Thông báo tạm dừng sát hạch phục vụ xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo tạm dừng sát hạch phục vụ xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân

18/01/2021

Ngày 18/1/2021 Sở Xây dựng Vĩnh Phúc có thông báo số 186/TB-SXD về việc tạm dừng sát hạch phục vụ xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân, do bộ đề sát hạch của Bộ Xây dựng đang tiến hành cập nhật nội dung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/1/2021.

Thông tin chi tiết kèm theo văn bản số 186/TB-SXD ngày 18/1/2021. 

Các tin đã đưa ngày: