Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (17/03/2020)

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng (17/03/2020)

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng (17/03/2020)

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: (17/03/2020)

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2020). (09/03/2020)

Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2020).

Mẫu phụ lục hợp đồng cho dự án áp dụng mô hình thông tin công trình (02/03/2020)

Mẫu phụ lục hợp đồng cho dự án áp dụng mô hình thông tin công trình

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc vận động ủng hộ gần 40 triệu đồng giúp đỡ chữa bệnh cho cán bộ nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn (14/01/2020)

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc vận động ủng hộ gần 40 triệu đồng giúp đỡ chữa bệnh cho cán bộ nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn

Bộ trưởng Xây dựng: 'Đã đủ pháp lý quản condotel' (31/12/2019)

Bộ trưởng Xây dựng: 'Đã đủ pháp lý quản condotel'
Các tin đã đưa ngày: