Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018 (11/06/2018)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018

Kiện toàn và bổ nhiệm các Thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (11/06/2018)

Kiện toàn và bổ nhiệm các Thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN

Phúc Yên đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, nâng cao đời sống nhân dân (06/04/2018)

Phúc Yên đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, nâng cao đời sống nhân dân

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án “Phát triển đô thị thông minh” (06/04/2018)

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án “Phát triển đô thị thông minh”

Hội thảo cuối kỳ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh Việt Nam (29/03/2018)

Hội thảo cuối kỳ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh Việt Nam

Hội thảo Việt - Hàn về Đô thị thông minh (29/03/2018)

Hội thảo Việt - Hàn về Đô thị thông minh

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam: Tập trung nguồn lực thực hiện Kế hoạch năm 2018 (12/03/2018)

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam: Tập trung nguồn lực thực hiện Kế hoạch năm 2018

CÔNG TÁC THAM MƯU XÂY DỰNG VĂN BẢN CỦA CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG (09/03/2018)

CÔNG TÁC THAM MƯU XÂY DỰNG VĂN BẢN CỦA CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

Chỉ thị về việc tổ chức Tết và tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (09/02/2018)

Chỉ thị về việc tổ chức Tết và tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Các tin đã đưa ngày: