Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Bộ trưởng Xây dựng: 'Đã đủ pháp lý quản condotel' (31/12/2019)

Bộ trưởng Xây dựng: 'Đã đủ pháp lý quản condotel'

Nghiệm thu các Dự thảo TCVN do Hội Bê tông Việt Nam và Viện Vật liệu xây dựng biên soạn (14/11/2019)

Nghiệm thu các Dự thảo TCVN do Hội Bê tông Việt Nam và Viện Vật liệu xây dựng biên soạn

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trình bày tờ trình trước Quốc hội về Dự án Luật Xây dựng sửa đổi (14/11/2019)

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trình bày tờ trình trước Quốc hội về Dự án Luật Xây dựng sửa đổi

Tọa đàm “Ngày Đô thị với quá trình đô thị hóa ở Việt Nam” (12/11/2019)

Tọa đàm “Ngày Đô thị với quá trình đô thị hóa ở Việt Nam”

Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc (24/10/2019)

Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

Thông báo về việc nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên (24/10/2019)

Thông báo về việc nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ (26/09/2019)

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Thông báo về việc thống nhất quản lý và sử dụng tên miền năng lực hoạt động xây dựng (29/08/2019)

Thông báo về việc thống nhất quản lý và sử dụng tên miền năng lực hoạt động xây dựng
Các tin đã đưa ngày: