Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội nghị tập huấn, phổ biến Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn liên quan (24/11/2021)

Hội nghị tập huấn, phổ biến Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn liên quan

Hướng dẫn tổ chức lập quy trình, kế hoạch bảo trì công trình xây dựng (27/10/2021)

Hướng dẫn tổ chức lập quy trình, kế hoạch bảo trì công trình xây dựng

Công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng (08/10/2021)

Công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng
Các tin đã đưa ngày: