Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thực hiện báo cáo thống kê ngành Xây dựng (12/06/2020)

Thực hiện báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng (04/06/2020)

Ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP (02/06/2020)

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Công bố Quyết định điều động Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (26/05/2020)

Công bố Quyết định điều động Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Xây dựng: Sửa đổi cơ chế để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (26/05/2020)

Bộ Xây dựng: Sửa đổi cơ chế để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình làm rõ một số nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (26/05/2020)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình làm rõ một số nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Thông báo về việc ban hành Thông tư năm 2019 (11/05/2020)

Thông báo về việc ban hành Thông tư năm 2019

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (04/05/2020)

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BXD: Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (04/05/2020)

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BXD: Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
Các tin đã đưa ngày: