Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo về việc nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên (24/10/2019)

Thông báo về việc nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ (26/09/2019)

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Thông báo về việc thống nhất quản lý và sử dụng tên miền năng lực hoạt động xây dựng (29/08/2019)

Thông báo về việc thống nhất quản lý và sử dụng tên miền năng lực hoạt động xây dựng

Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án (19/08/2019)

Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án

Hội thảo góp ý kiến cho Dự thảo Định hướng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng (19/08/2019)

Hội thảo góp ý kiến cho Dự thảo Định hướng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng

Hướng dẫn đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử (07/08/2019)

Hướng dẫn đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử

QĐ Công bố công khai dự toán thu; chi nhân sách nhà nước năm 2019 (29/01/2019)

QĐ Công bố công khai dự toán thu; chi nhân sách nhà nước năm 2019

QĐ công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (29/01/2019)

QĐ công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của ngành Xây dựng” (05/01/2019)

Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của ngành Xây dựng”
Các tin đã đưa ngày: