Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tổ chức Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN (06/08/2018)

Tổ chức Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

Hội thảo “Giới thiệu QCVN 09:2017/BXD và công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra nghiệm thu công trình” (06/08/2018)

Hội thảo “Giới thiệu QCVN 09:2017/BXD và công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra nghiệm thu công trình”

Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng (06/08/2018)

Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng

Tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM (06/08/2018)

Tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM

Tổng kết thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị (09/07/2018)

Tổng kết thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị

Hội thảo “Phát triển đô thị xanh - thông minh và hợp tác công tư” (20/06/2018)

Hội thảo “Phát triển đô thị xanh - thông minh và hợp tác công tư”

Hội thảo khoa học phản biện Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ (20/06/2018)

Hội thảo khoa học phản biện Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ

Vĩnh Yên cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (20/06/2018)

Vĩnh Yên cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới
Các tin đã đưa ngày: