Vĩnh Phúc: TP Vĩnh Yên thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc: TP Vĩnh Yên thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng

05/06/2017

(Xây dựng) – Trong những năm qua cùng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; Cấp ủy và chính quyền TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã thường xuyên quan tâm sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo đề ra giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn. Đến nay, Vĩnh Yên hình thành rõ nét một diện mạo mới của đô thị năng động, hiện đại, văn minh, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.


Ảnh minh họa.

Trong xây dựng và phát triển đô thị hiện nay, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng có vai trò rất quan trọng, đây là vấn đề vừa mang tính chiến lược nhưng phải đi trước một bước làm cơ sở cho đầu tư xây dựng các công trình, chỉnh trang và phát triển đô thị... Đồng thời là một trong những giải pháp chủ yếu để quản lý xây dựng đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần làm tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh xã hội.

Xác định rõ tầm quan trọng này, trong những năm qua cùng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; Cấp ủy và chính quyền TP Vĩnh Yên đã thường xuyên quan tâm sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo đề ra giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2011 – 2016, thành phố Vĩnh Yên có trên 90 quy hoạch, đồ án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, có 7 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo chương trình quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc; 44 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000 do UBND tỉnh phê duyệt với diện tích 9.511ha và 41 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do UBND TP phê duyệt với tổng diện tích trên 1.518,3ha. Với sự tích cực vào cuộc của các ngành, địa phương liên quan, đến hết năm 2016, cùng với phủ kín quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại các đô thị trên địa bàn, thành phố đã hoàn thành việc đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật 18 khu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đang triển khai việc đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật 3 khu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xã Thanh Trù, khu dân cư tự xây Bảo Sơn (phường Liên Bảo, Vĩnh Yên) và lô đất công cộng CC:03 thuộc cụm kinh tế-xã hội Đồng Tâm. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của các trường học từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn TP theo quy hoạch đã được phê duyệt; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các chủ đầu tư xây dựng đã được phê duyệt.

Tuy đã có những bước tiến quan trọng nhưng nhìn một cách tổng thể, khách quan, công tác quy hoạch và lập quy hoạch trên địa bàn TP Vĩnh Yên vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại như: Công tác lập, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết đô thị, công tác lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và thiết kế đô thị chưa đáp ứng kịp thời theo sự phát triển của đô thị; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý hạ tầng kỹ thuật trong việc tổng hợp, cập nhật hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được thực hiện thường xuyên.

Để từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế trên, đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới như kỳ vọng, Vĩnh Yên cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch. Xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị, theo hướng đồng bộ, hiện đại phù hợp với thực tế từng giai đoạn và xu thế phát triển chung của tỉnh; xây dựng các tuyến phố có kiến trúc hiện đại, văn minh, đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển của một thành phố dịch vụ, du lịch... Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, Vĩnh Yên sẽ cơ bản đạt các tiêu chí trở thành đô thị loại I vào năm 2020, hướng tới thành phố xanh trong tương lai.

Theo Báo Xây dựng

Các tin đã đưa ngày: