Bộ Xây dựng triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

12/06/2017

Ngày 6/6/2017, Văn phòng Bộ Xây dựng phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức các hoạt động làm sạch môi trường, cảnh quan khuôn viên Bộ Xây dựng. Đây là một trong những hoạt động của Bộ Xây dựng nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017 và triển khai “Tháng hành động vì môi trường” theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và môi trường. 

 

 

 

 

Thu dọn, xử lý rác thải tồn đọng Thu dọn, xử lý rác thải tồn đọng tồn đọng Thu dọn, xử lý rác thải tồn đọng ustify;">Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và môi trường tại công văn số 1699/BTNMT-TCMT ngày 07/4/2017 về việc tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1116/BXD-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ đề nghị tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động vì môi trường” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo kết quả trước ngày 30/7/2017.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, cụ thể: Rà soát các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo thực hiện nghiêm túc mục tiêu “Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”; rà soát công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị; thực hiện các nội dung của Quyết định số 1012/QĐ-BXD ngày 27/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm còn tồn đọng; tổ chức vệ sinh, làm sạch môi trường tại trụ sở, nơi làm việc của đơn vị; tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn; tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại, nhằm nhắc nhở người dân và cán bộ công nhân viên cùng hành động bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về bảo vệ môi trường, đồng thời phát động các cuộc thi tìm hiểu về môi trường, biểu dương và khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (thuộc Bộ Xây dựng) cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1012/QĐ-BXD ngày 27/9/2016 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng. Theo đó, Bộ Xây dựng thành lập các tổ công tác xuống làm việc với các đơn vị sản xuất của Bộ Xây dựng về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Hiện nay, Bộ Xây dựng cũng đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ môi trường ngành Xây dựng, trong đó nhấn mạnh những quy định về bảo vệ môi trường ở các công trình thi công xây dựng, xây dựng chế độ báo cáo về bảo vệ môi trường đối với Sở Xây dựng các địa phương cũng như đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Tham gia hoạt động vệ sinh, làm sạch môi trường, cảnh quan khuôn viên Bộ Xây dựng, chị Mai Thu Phương, đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng cho biết: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người và của toàn xã hội. Do đó, đoàn viên thanh niên của Trung tâm Thông tin rất nhiệt tình tham gia các hoạt động giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại nơi làm việc nhằm tạo không gian trong lành, giúp bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và cho các đồng nghiệp công tác tại Cơ quan Bộ Xây dựng.

Trong ngày ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017 và triển khai “Tháng hành động vì môi trường”, Bộ Xây dựng còn tổ chức rà soát, thay thế hoàn toàn bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn Huỳnh quang và bóng đèn LED để nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, cán bộ phòng Quản trị (thuộc Văn phòng Bộ Xây dựng) còn thường xuyên vận động các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan Bộ Xây dựng nâng cao ý thức sử dụng hệ thống chiếu sáng, quạt điện, điều hòa nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện Cơ quan Bộ Xây dựng.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2017 là: “Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống; đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên.

Một số hình ảnh trong ngày ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017 và triển khai “Tháng hành động vì môi trường” của Bộ Xây dựng:
 Thu dọn, xử lý rác thải tồn đọng

 

Di dời các chậu hoa bị vỡ
 

Sắp xếp lại hệ thống bồn hoa, cây cảnh
 Chăm sóc cây cảnh
 

 

Di chuyển các chướng ngại vật ở rãnh thoát nước
 

Khơi thông các mương, rãnh thoát nước
 

Dọn vệ sinh khu vực nhà xe
 

Bên cạnh những hoạt động vệ sinh làm sạch khuôn viên Bộ Xây dựng, các khẩu hiệu tuyên truyền cũng được thiết kế, in, treo ở nhiều vị trí trong khuôn viên Bộ nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về bảo vệ môi trường

Theo cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

 

Các tin đã đưa ngày: