Hội Xây dựng Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội Xây dựng Vĩnh Phúc

31/07/2017

HỘI XÂY DỰNG VĨNH PHÚC

KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN LỚN MẠNH

Đàm Đình Hiên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng –

Chủ tịch Hội Xây dựng Vĩnh Phúc

 

 

Ông Đàm Đình Hiên – Phó giám đốc Sở Xây dựng – Chủ tịch Hội Xây dựng Vĩnh Phúc

Hội Xây dựng Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 260/QĐ-CT ngày 09/02/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Từ 251 hội viên ban đầu, đến nay, Hội Xây dựng đã trưởng thành và lớn mạnh với gần 400 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội thành viên theo các khối sở, ngành và các huyện thị. Hội có Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng trực thuộc và ba ban chuyên môn, gồm: Ban Khoa học Công nghệ, Ban Chính sách pháp luật, Ban Tư vấn phản biện.

Có được kết quả trên, các thành viên của Hội Xây dựng đã nỗ lực và vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

Sau Đại hội lần thứ II (tháng 11/2011), Hội Xây dựng đã kiện toàn tổ chức gồm 27 đồng chí trong BCH, 01 Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch.

Hội Xây dựng là tổ chức nghề nghiệp, tự nguyện. Trong những năm qua, Hội đã thực hiện tốt một số công tác như: Tham gia với Bộ Xây dựng và Tổng Hội Xây dựng về những vướng mắc trong việc thực hiện Luật xây dựng, Luật quy hoạch xây dựng, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản và một số nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành nhằm kịp thời đề xuất, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh; tham gia điều chỉnh giá đền bù vật kiến trúc trên địa bàn, cơ chế cấp đất dịch vụ khi bị thu hồi đất nông nghiệp, quy chế quản lý xây dựng các khu - cụm công nghiệp, quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh đó, Hội xây dựng còn phối hợp với Sở Xây dựng tập hợp và biên soạn tài liệu tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, nhằm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác quản lý đầu tư xây dựng cho các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng… Tham gia xây dựng Đề án thành lập các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực; đề xuất giải pháp quản lý khai thác đất cho công tác san lấp và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; tham gia đề án tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng, chất lượng khảo sát, thiết kế…

Ông Đàm Đình Hiên – Phó giám đốc Sở Xây dựng – Chủ tịch Hội Xây dựng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

Hội cũng đã có nhiều ý kiến tham gia, đóng góp vào công tác phản biện quy hoạch đối với các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu - cụm công nghiệp, quy hoạch phát triển du lịch và dịch vụ, quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước và xử lý chất thải rắn của tỉnh…; phản biện quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc; tham gia ý kiến vào QH vùng thủ đô Hà Nội, QH vùng huyện; tham gia phản biện về chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, chương trình phát triển nhà ở Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham gia Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc một số công trình trọng điểm của tỉnh như: Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Khu liên hợp thể thao tỉnh Vĩnh Phúc, Nhà điều trị nội trú bệnh viện đa khoa tỉnh, Công viên trung tâm Tam Đảo, Khách sạn lâu đài Tam Đảo, Trường chuyên tỉnh Vĩnh Phúc… Phối hợp với các Sở xây dựng chuyên ngành và các huyện thị tham gia thẩm định một số dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng một số dự án ĐTXD trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói trong 5 năm qua Hội xây dựng Vĩnh Phúc đã hoạt động theo đúng điều lệ và phương hướng của Đại hội nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra, đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển xây dựng của tỉnh; ngày càng nâng cao vị thế của Hội; không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ý thức thượng tôn pháp luật xây dựng và trách nhiệm cho hội viên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình hoạt động, Hội còn chưa phát huy hết vai trò, chức năng phản biện xã hội do đặc thù các hội viên làm việc kiêm nhiệm và ở nhiều các khu vực cũng như môi trường khác nhau.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Xây dựng sẽ tiếp tục tập hợp và phát huy sức mạnh của các hội viên để tham gia nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về xây dựng, tích cực tham gia phản biện và nghiên cứu khoa học xây dựng, tư vấn đầu tư và xây dựng góp vào việc tăng cường công tác quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch, VLXD, quản lý đô thị, quản lý môi trường xây dựng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển./.

 

Đàm Đình Hiên.

 

Các tin đã đưa ngày: