Chỉ thị về việc tổ chức Tết và tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chỉ thị về việc tổ chức Tết và tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

09/02/2018

Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 07/02/2018 về việc tổ chức Tết và tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018, Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan và địa bàn, đảm bảo an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước.

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, để tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết và tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức du xuân, đi thăm chúc Tết các địa phương và cấp trên, không tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên với mọi hình thức; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội.

2. Thực hiện đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh và trực Tết bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường quản lý chi ngân sách theo đúng quy định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong các hội nghị tổng kết. Sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan đơn vị khẩn trương tập trung giải quyết công việc, không để chậm trễ.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với lực lượng của Bộ Công an bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn, giải tỏa ngay các hiện tượng tụ tập đông người ở những khu vực trung tâm, nhạy cảm, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự. 

5. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, chủ động kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa, bố trí lực lượng theo phương châm “bốn tại chỗ”, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

6. Kịp thời báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền và Lãnh đạo Bộ mọi tình huống mất an ninh, trật tự trong phạm vi hoạt động của đơn vị.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nguồn: Chỉ thị số 01/CT-BXD.  

 

Các tin đã đưa ngày: