Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án “Phát triển đô thị thông minh” - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án “Phát triển đô thị thông minh”

06/04/2018

Ngày 27/3/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 337QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án “Phát triển đô thị thông minh” 

 

 

Ban soạn thảo do ông Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng làm Trưởng ban; Ông Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng làm Phó trưởng ban.

Các thành viên gồm: Bà Đỗ Thị Tường Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Xây dựng; Ông Tạ Quang Vinh, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng; Ông Hồ Chí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng; Ông Lưu Đức Cường, Viện trưởng Viện quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng; Ông Đỗ Hữu Lực, Phó Giám đốc, Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng; Ông Đinh Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ, Bộ Thông tin và truyền thông; Ông Đào Ngọc Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và công nghệ; Ông Khuất Hoàng Kiên, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Hoàng Hà, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Giao thông vận tải; Ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính; Ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc sở Xây dựng thành phố Hà Nội; Ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam; Ông Lê Hà Luân, Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; Ông Huỳnh Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ; Ông Bùi Huy Trí, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Đối với Tổ biên tập, ông Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng. 

02 Tổ phó gồm: Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Trưởng phòng Chiến lược và Kế hoạch PTĐT, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; Ông Lê Hoàng Trung, Phó Trưởng phòng Chiến lược và Kế hoạch PTĐT, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Tổ phó.

Các tổ viên gồm: Ông Lê Nhân Tâm, Trưởng Lab Smartcity, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT; Ông Trần Thiện Chính, Phó Viện trưởng Viện khoa học kỹ thuật bưu điện, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông; Ông Nguyễn Trung Kiên, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông; Ông Đỗ Phú Hưng, nguyên Trưởng khoa Quy hoạch, trường Đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh; Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng phòng Quản lý và phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, hàm Trưởng phòng, Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng; Bà Phan Thùy Linh, Phó Chánh văn phòng, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; Ông Trần Ngọc Linh, Chuyên viên Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; Bà Tạ Thị Thu Hương, Chuyên viên Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Đình Long, Chuyên viên Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; Ông Hà Duy Anh, Chuyên viên Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; Ông Bùi Minh Anh, Trung tâm thông tin và hợp tác Quốc tế, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Tiến Thông, Trưởng phòng quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị; Bà Cao Thị Thanh Phúc, Trung tâm thông tin và hợp tác Quốc tế, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo có trách nhiệm: Xây dựng dự thảo Đề án, tổ chức lấy ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và hoàn thiện dự thảo Đề án; Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ soạn thảo Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thông qua theo quy định.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban soạn thảo, có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện Đề án theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 337QĐ-BXD. 

 

Các tin đã đưa ngày: