Kiện toàn và bổ nhiệm các Thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Kiện toàn và bổ nhiệm các Thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN

11/06/2018

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn vừa ký ban hành Quyết định 680/QĐ-BXD về việc kiện toàn và bổ nhiệm các Thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN nhiệm kỳ III (2018 – 2021).

Theo Quyết định thành lập, thành phần của Ủy ban Giám sát về Kiến trúc bao gồm 07 thành viên, là đại diện các cơ quan: Bộ Xây dựng; Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Viện Kiến trúc quốc gia. 


Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch, Kiến trúc - Bộ Xây dựng ông Nguyễn Chí Ngọc làm Chủ tịch Ủy ban; Ông Phạm Khánh Toàn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Xây dựng làm Phó chủ tịch Ủy ban.

Các ủy viên gồm: Ông Nguyễn Quốc Thông - Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Tất - Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Ông Lê Quân - Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Ông Vũ Đình Thành - Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia; Ông Vũ Anh Tú - Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng, ủy viên - Thư ký.

Ủy ban Giám sát về Kiến trúc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo các quy định tại Quyết định số 815/QĐ-BXD ngày 06/8/2009 và Quyết định số 334/QĐ-BXD ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 156/QĐ-BXD ngày 08/02/2014.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 680/QĐ-BXD.

 

Các tin đã đưa ngày: