Vĩnh Yên cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

20/06/2018

Vượt qua nhiều khó khăn, đến nay, thành phố Vĩnh Yên đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bước vào giai đoạn hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Trung ương xét công nhận là địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cả hai xã Định Trung và Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên gặp nhiều khó khăn bởi đều có xuất phát điểm thấp; nền nông nghiệp nhỏ lẻ; cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn và đời sống người dân còn ở mức thấp; phần lớn nông dân còn hạn chế về trình độ khoa học kỹ thuật. Nhận thức về chương trình xây dựng nông thôn mới của một bộ phận cán bộ, người dân còn hạn chế, chưa hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của chương trình nên công tác thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng chậm.                                            

Một góc trụ sở UBND xã Thanh Trù được tu sửa khang trang

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn thành phố đã huy động được hơn 431 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn lực này, thành phố đã tập trung thực hiện các nhóm tiêu chí như: Quy hoạch, hạ tầng kinh tế-xã hội, sản xuất, văn hóa, môi trường…Qua đó, tạo ra nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, 100% đường giao thông ở 2 xã được cứng hóa; hệ thống thủy lợi với 8 trạm bơm, 32 km kênh mương được đầu tư, nâng cấp; 6/6 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 21/21 thôn có quy hoạch nhà văn hóa đạt chuẩn. Mạng lưới y tế từ thành phố tới cơ sở được củng cố, tăng cường cả về vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y, bác sỹ; hiện có 87% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% thôn đạt tiêu chuẩn thôn, làng văn hóa; 99,8% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Thu nhập bình quân đầu người của 2 xã đạt 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%; 94% lao động có việc làm.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: