Hội thảo khoa học phản biện Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội thảo khoa học phản biện Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ

20/06/2018

Sáng 19/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức hội thảo phản biện dự thảo Đề án thực hiện Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Đề án thực hiện Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ gồm 4 phần: Sự cần thiết, căn cứ xây dựng Đề án; thực trạng và kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bà dân tộc thiểu số nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016; nội dung Đề án; tổ chức thực hiện.  Đề án được phê duyệt sẽ là cơ sở để các ngành, địa phương giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc trong đời sống, sản xuất của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, từ đó giúp họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững.

Đồng ý với sự cần thiết phải xây dựng Đề án, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xây dựng Đề án thành 3 phần gồm: Sự cần thiết, các căn cứ pháp lý; nội dung của Đề án và tổ chức thực hiện. Đồng thời, cần bổ sung thêm các căn cứ pháp lý, tờ trình, báo cáo thuyết minh, kết quả thẩm định danh sách các hộ được hưởng thụ khi triển khai Đề án tại các địa phương. Trong phần tổ chức thực hiện, cần đưa ra nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị Ban Dân tộc chủ động tham mưu UBND các giải pháp giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các chính sách về đất ở, nhà ở, đất sản xuất; hướng giải quyết việc làm, ngành nghề đào tạo cho đồng bào dân tộc..theo hướng xã hội hóa nhằm huy động tốt các nguồn lực ổn định cuộc sống cho bà con, góp phần giảm nghèo bền vững.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: