Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng

06/08/2018

Ngày 03/8/2018, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của Chính phủ, do đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Bộ Xây dựng về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh - Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

 

 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tập thể lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC trong ngành Xây dựng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điều này được thể hiện qua các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ và của ngành Xây dựng trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội về phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về CCHC.

Bộ Xây dựng đã tích cực thực hiện các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ tục trong hoạt động đầu tư xây dựng, bước đầu góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, như: Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đẩy mạnh phân cấp trong cấp phép xây dựng, thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, được các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được Bộ Xây dựng thực hiện thường xuyên, theo hướng tinh gọn, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi làm việc


Cùng với đó, công tác cải cách tài chính công tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và phát huy hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cơ quan Bộ được đẩy mạnh, trong đó trọng tâm là xây dựng, kết nối hệ thống văn bản quản lý điều hành, xây dựng phần mềm một cửa điện tử Bộ Xây dựng, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính của ngành Xây dựng. Đây là tiền đề quan trọng để hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hoạt động của bộ máy Nhà nước, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo Bộ Xây dựng trong việc chỉ đạo các đơn vị thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt trong công tác tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính (Bộ Xây dựng đã tiến hành rà soát, đề xuất bãi bỏ khoảng 41,3%, đơn giản hóa 43,7% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ). 
 

Toàn cảnh buổi làm việc
 

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa cũng đề nghị Bộ Xây dựng cần chú trọng hơn nữa đến cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn liền với kiểm tra thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ và Bộ Nội vụ luôn quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Bộ Xây dựng ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn trong công tác cải cách hành chính.

Theo cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

 

Các tin đã đưa ngày: