Phát triển hạ tầng từ chương trình xây dựng nông thôn mới - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Phát triển hạ tầng từ chương trình xây dựng nông thôn mới

19/11/2018

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Trong 3 năm, toàn tỉnh đã cứng hóa được 280,6 km giao thông nông thôn và 209 km đường trục chính nội đồng. Trong đó, 112 xã đã cứng hóa được trên 1.200 km đường trục xã và đường từ trung tâm hành chính xã đến đường huyện, đạt 97%; 940,5 km đường trục thôn, liên thôn, chiếm 85%; 838 km đường ngõ xóm, đạt 84% và 779 km đường trục chính giao thông nội đồng, đạt 76%.

Với việc tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu cho bà con nông dân, đến nay, toàn tỉnh có 111/112 xã hoàn thành tiêu chí Thủy lợi. Trong đó, 100% kênh loại I và loại II, 95% kênh loại III đã được kiên cố hóa. Các tiêu chí về điện, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư đã hoàn thành 100% ở các xã; tiêu chí trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 108/112 xã đạt chuẩn; về cơ sở vật chất văn hóa hiện có 100/112 xã hoàn thành tiêu chí.

Đến nay, 100% số hộ trên địa bàn được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, cải tạo, nâng cấp, góp phần nâng số trường học đạt chuẩn quốc gia lên 450 trường. Giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh có thêm 37 xã được đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa xã, thôn, trong đó, 24/37 Trung tâm văn hóa xã và hơn 300 nhà văn hóa và sân thể thao thôn được xây dựng, cải tạo đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn tỉnh có 14 chợ được xây dựng, đưa vào sử dụng, nâng tổng số chợ đạt chuẩn nông thôn mới lên con số 60. 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật viễn thông, 100% số xã có nhà ở đạt chuẩn, không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: