Hướng dẫn đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hướng dẫn đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử

07/08/2019

Ngày 29/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1754/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử.

Thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ xây dựng Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Xây dựng và chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc, cơ quan chuyên môn đăng tải các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt cấp tỉnh, huyện quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử: quyhoach.xaydung.gov.vn.

Nội dung thông tin đăng tải, hướng dẫn sử dụng theo Phụ lục gửi kèm. Đề nghị các địa phương liên hệ với Bộ Xây dựng (Bà Đoàn Thị Diệp - Phó Trưởng phòng Website - Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng; Điện thoại: 0943650286; Email: doanthidiep@moc.gov.vn ) để được cung cấp tài khoản truy cập hệ thống và giải đáp các thắc mắc trong quá trình cập nhật dữ liệu lên Cổng thông tin điện tử.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1754/BXD-QHKT.

 

 

Các tin đã đưa ngày: