Thông báo về việc nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo về việc nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên

24/10/2019

Thời gian qua, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) đã thực hiện việc cấp, cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên cho gần 200 cá nhân đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kiểm định viên quy định tại Điều 9 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.

 

 

Trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nêu trên, Cục Giám định nhận thấy có một số nội dung liên quan đến hồ sơ nộp tại Bộ phận một cửa của các tổ chức, cá nhân thường chưa được rõ ràng, đầy đủ về nội dung, dẫn đến mất nhiều thời gian giải quyết TTHC, cụ thể như sau:

1. Tài liệu chứng minh chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với đối tượng kiểm định (Khoản 1 Điều 9 Nghị định 44/2016/NĐ-CP).

2. Tài liệu chứng minh có ít nhất 02 năm làm kỹ thuật kiểm định hoặc làm công việc thiết kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, vận hành, bảo trì về đối tượng kiểm định (Khoản 3 Điều 9 Nghị định 44/2016/NĐ-CP).

3. Tài liệu chứng minh có thời gian thực hiện kiểm định đối tượng kiểm định trên 10 năm tính đến ngày 01/7/2016 (Nghị định 44/2016/NĐ-CP có hiệu lực) trong trường hợp cá nhân không tham gia khóa huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (ATLĐ) với đối tượng kiểm định (Khoản 4 Điều 9 Nghị định 44/2016/NĐ-CP).

Ngoài ra, đối với một số máy, thiết bị được bổ sung mới vào Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động như hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình… trong quá trình thực hiện cũng gặp phải một số vướng mắc, tình huống phát sinh từ thực tiễn.

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết TTHC, kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp Chứng chỉ kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Cục Giám định đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động nghiên cứu các quy định pháp luật và thực hiện những nội dung đã được Cục Giám định trả lời bằng văn bản sau khi tiếp nhận hồ sơ (nếu có). Trường hợp các ý kiến trả lời chưa rõ, quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc hoặc có các đề xuất, kiến nghị, góp ý thì kịp thời gửi ý kiến thông qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng hoặc gửi trực tiếp về Cục Giám định để được xem xét, làm rõ và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.


Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

 

 

Các tin đã đưa ngày: