Nghiệm thu các Dự thảo TCVN do Hội Bê tông Việt Nam và Viện Vật liệu xây dựng biên soạn - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Nghiệm thu các Dự thảo TCVN do Hội Bê tông Việt Nam và Viện Vật liệu xây dựng biên soạn

14/11/2019

Ngày 11/11/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn TCVN "Bê tông - Thuật ngữ và định nghĩa" và TCVN "Thanh trong khung thép không chịu lực - Yêu cầu kỹ thuật". Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - PGS.TS. Vũ Ngọc Anh chủ trì cuộc họp. 

 

Toàn cảnh cuộc họp HĐNT

 

 

Báo cáo tại Hội đồng, đại diện nhóm nghiên cứu biên soạn dự thảo TCVN: “Bê tông - thuật ngữ và định nghĩa” (Hội Bê tông Việt Nam) - TS. Trần Bá Việt cho biết, năm 1996, lần đầu tiên các thuật ngữ và định nghĩa đối với bê tông và vật liệu bê tông được quy định trong tiêu chuẩn xây dựng TCXD 191:1996. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này sau đó chưa được chuyển đổi thành tiêu chuẩn Việt Nam. Mặt khác, từ đó đến nay, ngành bê tông đã có bước phát triển đáng kể, nhiều khái niệm mới, nhiều chủng loại vật liệu mới ra đời, do đó, việc biên soạn tiêu chuẩn này là cần thiết để thống nhất các khái niệm và thuật ngữ.

Dự thảo TCVN “Bê tông - Thuật ngữ và định nghĩa” gồm các nội dung chủ yếu về thuật ngữ và định nghĩa, từ vật liệu chế tạo, phân loại, đến các tính chất của hỗn hợp bê tông và công nghệ chế tạo.

Theo các chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu, TCVN “Bê tông - Thuật ngữ và định nghĩa” là một tiêu chuẩn quan trọng, đồng thời đề nghị nhóm biên soạn cần rà soát, tham khảo các thuật ngữ trong TCXD 191:1996 và các thuật ngữ trong các TCVN hiện hành có liên quan, lược bỏ hoặc bổ sung những thuật ngữ mới cho phù hợp với điều kiện hiện nay; thuyết minh cần chỉ rõ các tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài tham chiếu và sự tương thích với tiêu chuẩn nước ngoài cho các thuật ngữ. Phần dịch thuật ngữ ra tiếng Anh cần đối chiếu với các khái niệm tương ứng trong hệ Anh ngữ, nhất là với các khái niệm đặc thù ở Việt Nam.

Về dự thảo TCVN“Thanh trong khung thép không chịu lực - Yêu cầu kỹ thuật” do Viện Vật liệu Xây dựng thực hiện, chủ nhiệm nhiệm vụ - ThS. Thái Duy Đức cho biết, thời gian gần đây, việc sử dụng các sản phẩm xây dựng như trần treo, vách ngăn được cấu tạo từ tấm thạch cao, tấm silicate, …lắp đặt trên hệ xương thép tương đối phổ biến ở Việt Nam. Để kiểm tra đánh giá tổng thể những bộ phận công trình này cũng như các vật tư thành phần nhìn chung vẫn thực hiện theo tiêu chuẩn của nước ngoài mà chưa có các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng, do đó việc xây dựng tiêu chuẩn TCVN về thanh trong khung thép không chịu lực là cần thiết và đáp ứng nhu cầu thực tế.

Dự thảo TCVN “Thanh trong khung thép không chịu lực - Yêu cầu kỹ thuật” được chuyển dịch từ tiêu chuẩn Mỹ ASTM C645-18, áp dụng cho thanh trong khung thép không chịu lực được thi công lắp đặt bên trong nhà.

Đóng góp ý kiến cho Dự thảo TCVN và Báo cáo thuyết minh, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm tác giả rà soát các lỗi biên tập, chỉnh sửa một số thuật ngữ và đoạn văn dịch cho chính xác.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu,TS. Nguyễn Quang Hiệp - Phó Vụ trưởng Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) tổng hợp các ý kiến đóng góp của Hội đồng và đề nghị nhóm biên soạn tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Cả hai dự thảo tiêu chuẩn TCVN đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua, đạt loại Khá.

Theo cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

 

Các tin đã đưa ngày: