Công bố Bổ sung Giá vật liệu dây điện và cáp điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc quý II-2021 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Công bố Bổ sung Giá vật liệu dây điện và cáp điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc quý II-2021

04/08/2021

Ngày 02/8/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá bổ sung về Giá vật liệu dây điện và cáp điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo văn bản số 2803/SXD-KTVLXD ngày 02/8/2021. Theo đó, do tình hình biến động giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt do đại dịch Covid ảnh hưởng đến việc cung cấp các sản phẩm là nhựa và đồng (vật liệu chính chế tạo dây và cáp điện) nên giá dây điện và cáp điện có tăng đột biến, Cụ thể:

- Đối với dây đơn loại 1 đến 2 ru; giá tăng 2-4%.

- Dây cáp ngầm loại 3, 4 ruột; giá tăng 20-25%.

Thông qua việc công bố giá bổ sung trên, việc công bố giá đã đảm bảo phù hợp với diễn biến thị trường tại thời điểm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: