Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu QĐ số 14/2018/QĐ-UBND ngày 22/5/2018
Trích yếu Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về Tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 22/05/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 22/05/2018
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :