Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Trích yếu Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 16/05/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/07/2018
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :