Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu Thông tư số 04/2018/TT-BXD
Trích yếu Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 20/05/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/11/2018
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :