Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu 05/VBHN-BXD ngày 13/9/2018
Trích yếu Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 13/9/2018 hợp nhất Nghị định về quản lý cây xanh đô thị.
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 13/09/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 17/10/2018
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :