Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu 50/2014/QH13
Trích yếu Luật Xây dựng
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 18/06/2014
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/01/2015
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :