Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu 07/2015/TTLT-BXD-BNV
Trích yếu Thông tư liên tịch của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 16/11/2015
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :