Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD
Trích yếu Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 30/09/2019 của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 30/09/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :