Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu Thông tư số 06/2019/TT-BXD
Trích yếu Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 31/10/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/01/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :