Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019
Trích yếu Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 11/11/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/01/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :