Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu Quyết định số 972/QĐ-BXD
Trích yếu Quyết định số 972/QĐ-BXD ngày 14/11/2019 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng về thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/11/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 14/11/2019
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :