Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/01/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 10/02/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :