Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu QĐ số 13/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 13/03/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 13/03/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :