Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu Luật số: 56/2010/QH12
Trích yếu Luật số 56/2010/QH12 (Luật thanh tra) quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 15/11/2010
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/07/2011
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :