Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu Luật số: 15/2012/QH13
Trích yếu Luật số 15/2012/QH13 (Luật xử lý vi phạm hành chính): quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 20/06/2012
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :