Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu Nghị định số 81/2017/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 17/07/2017
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 17/07/2017
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :