Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu 59/2015/ND-CP
Trích yếu Nghị định về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 18/06/2015
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 05/08/2015
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :