Văn bản pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Số kí hiệu Thông tư số 14/2017/TT-BXD
Trích yếu Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/12/2017
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 15/02/2018
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm

Văn bản khác :