Hội nghị ký cam kết giữa Giám đốc Sở Xây dựng với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2021 của Sở Xây dựng

00:00 14/08/2021

Hội nghị ký cam kết giữa Giám đốc Sở Xây dựng với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2021 của Sở Xây dựng

Ngày 11/8/2021, tại Hội trường Sở Xây dựng diễn ra hội nghị ký cam kết giữa Giám đốc Sở Xây dựng với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI. Thành phần tham dự hội nghị gồm có Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng.

Hội nghị ký cam kết giữa các phòng, đơn vị và Giám đốc sở nhằm mục đích:

(1) Cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số DDCI của Sở Xây dựng, đặc biệt là các chỉ số có thứ hạng thấp, rất thấp như: Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Vai trò người đứng đầu.

(2)  Xây dựng hình ảnh, phong cách cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng thân thiện, nhiệt tình, chu đáo, trách nhiệm với công việc.

(3) Góp phần nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2021 và các năm tiếp theo.

 

Một số hình ảnh ký kết giữa Giám đốc Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

 

Phòng Kinh tế và Vật liệu Xây dựng ký cam kết với Giám đốc Sở

 

Phòng Quy hoạch, Kiến trúc ký cam kết với Giám đốc Sở

 

Phòng Quản lý xây dựng ký cam kết với Giám đốc Sở

 

Phòng QLN, PTĐT & HTKT ký cam kết với Giám đốc Sở

 

Chi cục Giám định xây dựng ký cam kết với Giám đốc Sở

 

Thanh tra ký cam kết với Giám đốc Sở

 

Văn phòng ký cam kết với Giám đốc Sở

 

Viện Quy hoạch ký cam kết với Giám đốc Sở

Kết thúc hội nghị, thay mặt tập thể Lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở mong muốn toàn thể công chức, viên chức và người lao động đồng lòng thực hiện tốt các nội dung cam kết đã ký và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch số 2676/SXD-KTVLXD ngày 23/7/2021 của Sở Xây dựng về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2021.

 

Văn Nhân - Văn phòng Sở Xây dựng