Bất động sản - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO Về việc Xây dựng nhà ở thu nhập thấp tại lô đất B2 thuộc dự án Khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (21/09/2020)

THÔNG BÁO Về việc Xây dựng nhà ở thu nhập thấp tại lô đất B2 thuộc dự án Khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hướng dẫn trình tự thủ tục đầu tư sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư (20/07/2020)

Hướng dẫn trình tự thủ tục đầu tư sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư

Thông Báo Đăng tải thông tin về sàn giao dịch Bất động sản Đức Thịnh Land (05/06/2020)

Thông Báo Đăng tải thông tin về sàn giao dịch Bất động sản Đức Thịnh Land
Các tin đã đưa ngày: