Bất động sản - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hướng dẫn thực hiện trình tự, Mua, Thuê, Thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (28/06/2018)

Hướng dẫn thực hiện trình tự, Mua, Thuê, Thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư có thể sẽ được kinh doanh trên “đất vàng bỏ hoang” (12/08/2013)

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Chủ đầu tư tổ chức khai thác kinh doanh tạm trên các dự án đã giải phóng mặt bằng, không để đất trống và chỉ đầu tư tiếp khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

Kiến nghị tạm dừng thi công một số dự án nhà ở (12/08/2013)

“Tạm dừng không triển khai tiếp các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị chưa giải phóng hoặc giải phóng mặt bằng dở dang, đạt dưới 30% diện tích tại tất cả các địa phương trên cả nước”.
Các tin đã đưa ngày: