Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh

21/07/2020

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh

Các tin đã đưa ngày: