Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư dự án Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng huyện Yên Lạc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư dự án Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng huyện Yên Lạc

30/07/2020

Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư dự án Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng huyện Yên Lạc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: