THÔNG BÁO Về việc dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói tại Phường phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên và xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty Cổ Phần TMS Bất động sản làm chủ đầu tư Chưa đủ điều kiện huy động vốn, bán sản phẩm - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO Về việc dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói tại Phường phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên và xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty Cổ Phần TMS Bất động sản làm chủ đầu tư Chưa đủ điều kiện huy động vốn, bán sản phẩm

26/08/2020

THÔNG BÁO

Về việc dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói

tại Phường phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên và xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty Cổ Phần TMS Bất động sản làm chủ đầu tư Chưa đủ điều kiện huy động vốn, bán sản phẩm

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: