Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị (Khu đô thị mới Định Trung), tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị (Khu đô thị mới Định Trung), tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên

19/11/2020

Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị (Khu đô thị mới Định Trung), tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: