THÔNG BÁO Về việc Xây dựng nhà ở xã hội thấp tầng thuộc dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và đô thị thương mại Vĩnh Tường - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO Về việc Xây dựng nhà ở xã hội thấp tầng thuộc dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và đô thị thương mại Vĩnh Tường

09/02/2021

THÔNG BÁO

Về việc Xây dựng nhà ở xã hội thấp tầng thuộc dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và đô thị thương mại Vĩnh Tường

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: