Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở XH cho công nhân theo CTHĐ của Bí thư Tỉnh ủy - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở XH cho công nhân theo CTHĐ của Bí thư Tỉnh ủy

08/05/2021

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở XH cho công nhân theo CTHĐ của Bí thư Tỉnh ủy

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: