Chủ đầu tư có thể sẽ được kinh doanh trên “đất vàng bỏ hoang” - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư có thể sẽ được kinh doanh trên “đất vàng bỏ hoang”

12/08/2013

 
Một trong những khu đất vàng bỏ hoang trên địa bàn TP Hà Nội


Đại diện Bộ Xây dựng kiến nghị, đối với các dự án đã giải phóng mặt bằng nhưng không phù hợp với nhu cầu và kế hoạch phát triển của địa phương thì yêu cầu chính quyền địa phương tạm thời điều chỉnh mục đích sử dụng đất có thời hạn và cho phép chủ đầu tư tổ chức khai thác kinh doanh tạm (chuyển mục đích tạm thời: bãi đỗ xe, kho tàng...) không để đất trống và chỉ đầu tư tiếp khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

Bên cạnh đó, cho phép thực hiện các biện pháp nhằm giảm cung nhà ở thương mại, cụ thể là tạm dừng không triển khai tiếp các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị chưa giải phóng mặt bằng hoặc giải phóng mặt bằng dở dang đạt dưới 30% diện tích của dự án tại tất cả các địa phương trên cả nước theo danh mục mà các địa phương đã báo cáo. Đối với các địa phương có ít dự án, trong khi vẫn có nhu cầu cấp bách về nhà ở thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ để cho phép tiếp tục triển khai.

Các dự án đã giải phóng mặt bằng trên 70%, đang thi công xây dựng dở dang, cho phép cơ cấu lại dự án theo hướng tăng căn hộ diện tích nhỏ dưới 70m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng/m2, cho phép một số dự án chuyển công năng từ nhà ở sang nhà dịch vụ, văn phòng, trung tâm thương mại mà thị trường có nhu cầu; lựa chọn một số trong các dự án này để chuyển sang làm nhà ở xã hội phục vụ người có thu nhập thấp, công nhân lao động khu công nghiệp.

Đối với các dự án giải phóng mặt bằng dở dang đạt trên 30% và dưới 70% diện tích của dự án thì giao cho địa phương rà soát, đề xuất phương án hợp lý để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

 

 

(Theo DĐDN)

Các tin đã đưa ngày: