Danh sách khách hàng được Sở XD xác nhận phân chia sản phẩm nhà ở theo NĐ số 71/2010/NĐ-CP tại Dự án khu nhà ở đô thị khu dân số 3 phường Tích Sơn - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Danh sách khách hàng được Sở XD xác nhận phân chia sản phẩm nhà ở theo NĐ số 71/2010/NĐ-CP tại Dự án khu nhà ở đô thị khu dân số 3 phường Tích Sơn

05/03/2014

Danh sách khách hàng được Sở XD xác nhận phân chia sản phẩm nhà ở theo NĐ số 71/2010/NĐ-CP tại Dự án khu nhà ở đô thị khu dân số 3 phường Tích Sơn.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: