Thông báo thông tin lựa chọn chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thu nhập thấp 8T tại phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo thông tin lựa chọn chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thu nhập thấp 8T tại phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên.

13/03/2014

Thông báo thông tin lựa chọn chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thu nhập thấp 8T tại phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên.

Các tin đã đưa ngày: