Hướng dẫn thực hiện trình tự, Mua, Thuê, Thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hướng dẫn thực hiện trình tự, Mua, Thuê, Thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

28/06/2018

Hướng dẫn thực hiện trình tự, Mua, Thuê, Thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: