Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

V/v Chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường kết nối từ đường ĐT.310B đến ĐT.302B thuộc địa bàn thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên (25/07/2021)

V/v Chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường kết nối từ đường ĐT.310B đến ĐT.302B thuộc địa bàn thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên
Các tin đã đưa ngày: